Izjava o digitalnoj pristupačnosti

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston, Hrvatska, obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19, dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja)

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu:
www.opcinaston.hr

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.opcinaston.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice, pritiskom na tipku TAB ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.opcinaston.hr  je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Ston će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom alata za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

U daljnjim nadogradnjama i redizajnu mrežnih stranica implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

PRIPREMA IZJAVE O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI:

Ova Izjava pripremljena je dana 12.09.2020.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Ston.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Općinu Ston ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.

Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati:

elektroničkom poštom na: opcina.ston1@du.t-com.hr

telefonom na broj: +385 (0)20 754 009 ili

poštom na adresu:
Općina Ston,
Trg kralja Tomislava 1,
20 230 Ston, Hrvatska

Općina Ston će odgovoriti  u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili će u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

INSPEKCIJSKI NADZOR:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje (web stranica www.pristupinfo.hr )

putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr

telefonom na broj +385 1 2099 115 ili poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!