Zakoni koji se odnose na područje rada Općine Ston standard

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave Zakon o lokalnim izborima Zakon o političkim strankama Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o pravu na pristup informacijama   Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o radu Zakon o općem upravnom postupku   Zakon o proračunu Zakon o javnoj nabavi Zakon o koncesijama Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o poticanju malog gospodarstva Zakon o trgovini Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti   Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o vodama Zakon o prostornom uređenju ...

Detaljnije
  

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!