14. sjednica OV 20.3.2019. standard

Poziv ZAPISNIK 14   ZAPISNIK 13 3 ZAVRSNI RACUN OPCINA 2018 3 BILJESKE OPCINA 2018 4 Odluka o ispravku tehnickih pogreska 6 PLAN KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA 7 Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Ston 8 ODLUKA O UKLJUČENJU OPĆINE STON U POS STANOVE 9 Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Ston 10 Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Općine Ston 11 ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti parkiranja Općina Ston_ožujak 2019. 11 Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge 12 Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja _izmjene 2019 13 Odluka ...

Detaljnije


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!