Dokumenti

Prostorni plan uređenja Općine Ston (2019.)

Tekstualni dio:

SLUZBENI-GLASNIK-OPCINE-STON-broj-3-19

PPUO_Ston_procisceni_tekst

evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_dopuna_ppuo_ston

 

Grafički dio:

1_koristenje i namjena

2_1_promet

2_2_telekom i energetika

2_3_vodoopskrba i odvodnja

3.1.a_kulturna bastina

3.1.b_prirodna bastina

3.1.c_stanista

3.2_ogranicenja u koristenju

3-3_posebne mjere

 

Naselja:

4-1_Žuljana

4-2_Dubrava

4-3_Tomislavovac

4-4_Putnikovići

4-5_Brijesta

4-6_Zabrđe

4-7_Dančanje

4-8_Sparagovići

4-9_Dstonska

4-10_Boljenovići

4-11_Česvinica

4-12_Metohija

4-13_Luka

4-14_Hodilje

4-15_Mali Ston

4-16_Ston

4-17_Broce

4-18_Zamaslina

4-19_Zaton Doli

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!