Portfolio – Full Width

Proračun Općine Ston za 2017. godinu s pratećim programima

Odluka o izvrsenju proracuna

PRORACUN ZA 2017.g. opci dio

PRORACUN ZA 2017. posebni dio

PROJEKCIJA PRORACUNA opci dio

PROJEKCIJA PRORACUNA posebni dio

Program gradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi, sportu i udruga gradjana

Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 2017

Program socijalno zdravstvenih potreba u 2017. godini

Plan nabave u 2017. godini

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!