Dokumenti

Ponovna javna rasprava i javni uvid_prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston

TEKSTUALNI DIO:

2_oglas_pppjr_iidppuoston

iidppuo_ston_ppzpjr

0_naslovnica

1_unutarnja_iidppuo_ston

2_mitljenja_ocjena_o_potrebi_stratetke_m

3_zahtjevi_sukladno_clanku_90

4_programsko-izvjesce_ppuo-Ston

5_sazetak_idppuoston_

6a_IOJR_iid-ppuo-Ston_komprimirano

7_sazetak_idppuoston_pjr

8_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuo_ston

 

GRAFIČKI DIO:

1_koristenje-i-namjena

2_1_Promet

2_2_telekom-i-energetika

2_3_Vodnogospodarski-sustav-i-odlaganje-otpada

3_1a_Kulturna-battina

3_1b_Prirodna-battina

3_1c_Stanitte

3_2a_krajobrazi

3_2b_tlo-vode-i-more

3_3_Podruƒje-primjene-posebnih-mjera-ure-enja-i-zattite

4_1_Zuljana

4_2_Dubrava

4_3_Tomislavovac

4_4_Putnikoviai

4_5_Brijesta

4_6_Zabrdje

4_7_Dancanje

4_8_Sparagovici

4_9_Dstonska

4_10_Boljenovici

4_11_Cesvinica-2

4_12_Metohija

4_13_Luka

4_14_Hodilje

4_15_Mali-Ston

4_17_Broce

_18_Zamaslina

4_19_Zaton-Doli

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!