Dokumenti

Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu

Odluka o financiranju politickih stranaka

Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 27/18

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!