Dokumenti

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston

Obavijest_ppuos

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ston (2021.):

 

Tekstualni dio:

iidppuo_ston_pp

 

Prilozi tekstualnom dijelu:

0_naslovnica

1_unutarnja_iidppuo_ston

2_mišljenja_ocjena_o_potrebi_strateške_komprimirano

3_zahtjevi_sukladno_clanku_90

4_programsko izvjesce_ppuo Ston

5_sazetak_idppuoston_komprimirano

6_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuo_ston

 

 

Grafički dio:

1_koristenje-i-namjena-Model_r

2_1_Promet-Model

2_2_telekom i energetika-Model

2_3_Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada-Model

3_1a_Kulturna baština-Model

3_1b_Prirodna baština-Model

3_1c_Stanište-Model

3_2a_krajobrazi-Model

3_2b_tlo vode i more-Model

3_3_Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite-Model

 

 

Naselja:

4_1_Zuljana

4_2_Dubrava

4_3_Tomislavovac

4_4_Putnikovići

4_5_Brijesta

4_6_Zabrđe

4_7_Dančanje

4_8_Sparagovići

4_9_Dstonska

4_10_Boljenovići

4_11_Česvinica

4_12_Metohija

4_13_Luka

4_14_Hodilje

4_15_Mali Ston

4_16_Ston

4_17_Broce

4_18_Zamaslina

4_19_Zaton Doli

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!