Dokumenti

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ston (2023.)

Odluka o donosenju_iidppuo_ston

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE STON – broj 4 2023

 

TEKSTUALNI DIO:

iidppuo_ston_izvornik

 

GRAFIČKI DIO:

2_1_Promet 2_2_telekom i energetika

2_3_Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

3_1a_Kulturna baština

3_1b_Prirodna baština

3_1c_Stanište

3_2a_krajobrazi

3_2b_tlo vode i more

3_3_Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

 

Naselja:

4_1_Zuljana

4_2_Dubrava

4_3_Tomislavovac

4_4_Putnikovići

4_5_Brijesta

4_6_Zabrđe

4_7_Dančanje

4_8_Sparagovići

4_9_Dstonska

4_10_Boljenovići

4_11_Česvinica

4_12_Metohija

4_13_Luka

4_14_Hodilje

4_15_Mali Ston

4_16_Ston

4_17_Broce

4_18_Zamaslina

4_19_Zaton Doli

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!