Dokumenti

14. sjednica OV 20.3.2019.

Poziv

ZAPISNIK 14

 

ZAPISNIK 13

3 ZAVRSNI RACUN OPCINA 2018

3 BILJESKE OPCINA 2018

4 Odluka o ispravku tehnickih pogreska

6 PLAN KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA

7 Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Ston

8 ODLUKA O UKLJUČENJU OPĆINE STON U POS STANOVE

9 Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Ston

10 Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Općine Ston

11 ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti parkiranja Općina Ston_ožujak 2019.

11 Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge

12 Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja _izmjene 2019

13 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ston_ožujak_2019

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!