USTROJ Općine Ston

Jedinstveni upravni odjel


Načelnik Općine: Vedran Antunica
Pročelnica JUO: Valentina Vitković
Tajnik JUO: Nikola Đuračić
Viši stručni suradnik za knjigovodstveno-računovodstvene poslove: NIves Babić
Referent-blagajnik: Katarina Antunica
Referent za stambeno-komunalne poslove: Jelica Levanat

Referent za upravno-pravne poslove: Ivana Vlahušić

Referent-komunalni redar: Antonio Andrović
Spremačica: Jasmina Mage
Vozač autocisterne: Branko Radić

 

Općinsko vijeće


Izbori 16.5.2021.godine

1. Zvonimir Stepić (HDZ), predsjednik Općinskog vijeća
2. Berislav Glavor (HDZ)
3. Dragan Herceg (HDZ)
4. Stijepo Karač (HDZ)
5. Ilija Ledinić (DP)
6. Slobodan Pavlović (DP)
7. Romano Vukas (HNS, SDP)
8. Paskal Franušić (KLGB Antonio Andrović)
9. Andrija Rozić (MOST)

Mjesna samouprava


Na području Općine Ston osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Vijeće mjesnog odbora:

 • razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim ustanovama, poduzećima i općinskom vijeću, izvršnom tijelu Općine,
 • prati uređivanje prostora na svom području, nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za uređenje površina,
 • prati rad službe u komunalnim djelatnostima i potiče poduzimanje mjera za njihov razvoj i unapređenje njihovog rada,
 • prati rad službi i razmatra pitanje brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, športa, na svom području, te pokreće aktivnosti za njihov rješavanje,
 • upravlja imovinom koja mu je dana na raspolaganje aktom općinskog vijeća,
 • obavlja i druge poslove povjerene na osnovu zakona, Statutom ili odluka Općinskog vijeća.

Mjesni odbori na području Općine Ston su:

 1. Boljenovići za područje naselja Boljenovići
 2. Brijesta za područje naselja Brijesta
 3. Broce za područje naselja Broce i Kobaš
 4. Česvinica za područje naselja Česvinica
 5. Dančanje za područje naselja Dančanje
 6. Duba stonska za područje naselja Duba Stonska
 7. Hodilje za područje naselja Hodilje i Malo selo
 8. Luka za područje naselja Luka
 9. Mali Ston za područje naselja Mali Ston
 10. Metohija-Gornje selo za naselja Metohija i Gornje selo
 11. Putniković za područje naselja Putniković, Tomsilavovac i Dubrava
 12. Sparagovići za područje naselja Sparagovići
 13. Ston za područje naselja Ston
 14. Zabrđe za područje naselja Zabrđe
 15. Zaton Doli za područje naselja Gornji Zaton, Donji Zaton i Mali voz
 16.  Zamaslina za područje naselja Zamaslina i Konštari
 17. Žuljana za područje naselja Žuljana.

Mjesni odbor Boljenovići
STJEPAN HLADILO, NL NOSITELJA LISTE STJEPANA HLADILA) – predsjednik
TONI MARLAIS (NL NOSITELJA STJEPANA HLADILA) – potpredsjednik
JOSIP MILOŠ (NL NOSITELJA STJEPANA HLADILA)

Mjesni odbor Brijesta
TOMISLAV BOŽOVIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
ANTE PERIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
ZDRAVKO LAZIĆ (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Broce
MARO BONAČIĆ(LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
TONI VLAŠIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
MARO BILIĆ (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Česvinica
DUBRAVKO MLINARIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
NIKŠA KOPANICA (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
HRVOJE KOPANICA (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Dančanje
ZORAN RADETIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
MARIO PRČEVIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
MIRKO RADETIĆ (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Duba
IVO SOKO (NLISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
NEDJELJKO MIHOČEVIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
NIKŠA GATE (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Hodilje
ANA MARIJA PILATO (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednica
STIJEPO KRILE (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
MARIO DELO (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Luka
ANTE MEKIŠIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
BORIS FRANUŠIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
ANTE BEGOVIĆ (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Mali Ston

MARO SLADE  (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik

JURICA MATIJEVIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik

IVICA MEDI (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Gornje selo-Metohija
ANTE MARLAIS (NLGB NOSITELJA LISTE ANTE MARLAISA) – predsjednik
ANTONIO ANDROVIĆ (NLGB NOSITELJA LISTE ANTE MARLAISA) – potpredsjednik
ANTUN ĆURLIN, (NLGB NOSITELJA LISTE ANTE MARLAISA)

Mjesni odbor Putniković
MARIJANA MILJAS ĐURAČIĆ (NLGB NOSITELJA LISTE MARIJANE MILJAS ĐURAČIĆ) – predsjednica
TONI RUSKOVIĆ (NLGB NOSITELJA LISTE MARIJANE MILJAS ĐURAČIĆ)- potpredsjednik
ANA BARAĆ (NLGB NOSITELJA LISTE MARIJANE MILJAS ĐURAČIĆ)
TONĆI RABUŠIĆ (NLGB NOSITELJA LISTE MARIJANE MILJAS ĐURAČIĆ)
ROBERT LEVANAT (NLGB NOSITELJA LISTE MARIJANE MILJAS ĐURAČIĆ)

Mjesni odbor Sparagovići
TOMISLAV DEDOVIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
NIKOLA LEDINIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
VELIMIR BLITVIĆ (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Ston
ZVONIMIR STEPIĆ, (HDZ) – predsjednik
IVICA MARIĆ (HDZ) – potpredsjednik
HRVOJE VLAŠIĆ (HDZ)
PERIŠA PAVLOVIĆ (HDZ)
SUZANA  BOROVIĆ (HSLS)

Mjesni odbor Zabrđe
ANTE PINČEVIĆ (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
ANTE PINČEVIĆ (H) (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
GORAN PINČEVIĆ (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Zamaslina
ĐONI MIHOČEVIĆ (KLGB NOSITELJA LISTE ĐONIJA MIHOČEVIĆA) – predsjednik
PAVO MIHOČEVIĆ (KLGB NOSITELJA LISTE ĐONIJA MIHOČEVIĆA) – potpredsjednik
VEDRAN KUNICA (KLGB NOSITELJA LISTE ĐONIJA MIHOČEVIĆA)

Mjesni odbor Zaton Doli
MIHO KONJUH (LISTA HDZ-HSLS) – predsjednik
NIKŠA MIŠETA (LISTA HDZ-HSLS) – potpredsjednik
NIKŠA ŠKRABO (LISTA HDZ-HSLS)

Mjesni odbor Žuljana
SREĆKO ČAVELIŠ (NLGB NOSITELJA SREĆKA ČAVELIŠA) – predsjednik
ROBERT HASAN (NLGB NOSITELJA ROBERTA HASANA) – potpredsjendik

JELENA VUKAŠIN (NLGB NOSITELJA ROBERTA HASANA)
SRĐAN JEIĆ  (NLGB NOSITELJA SRĐANA JEIĆA)
ZDRAVKO ČALEKIĆ (NLGB NOSITELJA SRĐANA JEIĆA)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!