Kontakt

Kontakt

Općina Ston,
Trg kralja Tomislava 1,
20 230 Ston, Hrvatska

Lokacija na Google mapi

OIB: 51471780630

Radno vrijeme
Jedinstvenog upravnog odjela:
Ponedjeljak-petak od 7 do 15 sati

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak-petak od 8 do 12 sati

Dnevna pauza:
od 12 do 12,30 sati

opcina.ston1@du.t-com.hr
opcina.ston@du.t-com.hr
nacelnik@opcinaston.hr  

TEL:

Pisarnica
+385 (0)20 754 009

Ured načelnika
+385 (0)20 777-704

Računovodstvo
+385 (0)20 754-465

Blagajna
+385 (0)20 550-848

Komunalni redar
+385 (0)20 777-703

Komunalno društvo Ston

tel. +385(0)20 550-847

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte:

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!