Categories ArchivesVijestiObavijest o isplati jednokratne novčane pomoći stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston standard

Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, i to: u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn, u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn. Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ), te uz predočenje osobne iskaznice isti priloži preslike slijedećih dokumenata: Odrezak od posljednje isplaćene mirovine Karticu IBAN računa Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Ispostava ...

Detaljnije
  

Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. standard

Poštovani, obavještavamo vas da je 5. listopada 2021. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Financijske podrške, a pristupiti mu možete na sljedećoj poveznici: https://www.financijskepodrske.hr/. Osnovne informacije o Javnom pozivu kao i popratna dokumentacija objavljene su na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476. Prijavu na ovaj Javni poziv moguće je podnijeti isključivo elektroničkim (internet) putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr zaključno s 5. studenim 2021. godine. Ujedno vas obavještavamo da će se 20. listopada 2021. u organizaciji Ministarstva održati Online radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima na ovaj Javni poziv. Molimo da svoje sudjelovanje na radionici prijavite do 18. listopada 2021. na e-mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr. Svim prijavljenima biti će poslana poveznica za ...

Detaljnije


Nastavak Javnog poziva Dubrovačko-neretvanske županije za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. standard

Dubrovačko-neretvanska županija obavještava o nastavku Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu. Potpore se dodjeljuju za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda, Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada, Mjera 3. Ekološka proizvodnja, Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva, Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda, Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju  županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja, Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda, Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama, Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova, Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na ...

Detaljnije


Objavljena dva natječaja // 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava // 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima standard

Obaviještavamo da su objavljena dva natječaja iz mjere 6, i to za provedbu tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za tip operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet javne potpore po ovom Natječaju je 100%.  Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detalji natječaja → na ovoj poveznici. Za tip operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici ...

Detaljnije
 

JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT INTEGRALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI PELJEŠAC standard

Turistička zajednica Općine Ston u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom  destinacije Pelješac. Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Pelješac koje je prvotno započela TZO Orebić u 2020.godini te su se   ostale TZ sa Pelješca uključile u 2021.godini. Projekt IQM Destination Pelješac ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Pelješac kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost.  IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti. U projekt IQM Destination Pelješac mogu se uključiti ...

Detaljnije


Javni poziv (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća standard

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno za sufinanciranje mjera sukladno Tehničkim uvjetima Poziva. Mjere koje se sufinanciraju:  A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije  A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima. Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti ...

Detaljnije


Nova mjera HZZ-a zadržavanja radnih mjesta za kolovoz i rujan standard

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) jučer je donio mjeru za zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost za kolovoz i rujan, pri čemu potpuni iznos potpore mogu ostvariti poslodavci čijih 70 i više posto radnika ima covid-potvrde. Mjere potpore za očuvanje radnih mjesta za kolovoz ostaju za djelatnosti pripreme i usluživanje pića, event industriju, prijevoz putnika i putničke agencije, dok će potpore za rujan, s obzirom na relaksaciju mjera, ostati za event industriju, putničke agencije i noćne klubove. Kolovoz Mjera može biti dodijeljena svim poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. godine i to za radnike zaposlene najkasnije do 31. srpnja 2021. godine. Poslodavcu se može ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!