Categories ArchivesProstorno planska dokumentacijaProstorni plan Općine Ston – izmjene i dopune standard

Odredbe: PPUO Ston_ID_Odredbe za provodjenje PPUO Ston_ID_Odredbe za provodjenje_procisceni tekst Karte: 1.Namjena i koristenje_NS 2.1.Promet_NS 2.2.Telekom i energetika_NS 2.3.Vodnogospodarski sustav_NS 3.1.a.Kulturna bastina_NS 3.1.b.Prirodna bastina_NS 3.1.c.Stanista_NS 3.2.Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju_NS 3.3.Posebne mjere_NS Zabrde Tomislavovac Ston Sparagovici Putnikovici Metohija Mali Ston Luka Hodilje Dubrava Duba Stonska Dancanje Cesvinica Broce Brijesta Boljenovici Zuljana

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!