Categories ArchivesJavna nabavaPoziv na savjetovanje za pripremu postupka javne nabave za Radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta standard

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Općine Ston, objavljuje: Poziv  SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE: Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta Općina Ston, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta. Poziv na prethodno savjetovanje Obrazac savjetovanja Dokumentacija o nabavi Troškovnik za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta Asfatiranje 2017 (Izvjesce o prethodnom savjetovanju)

Detaljnije


Pokretanje postupka bagatelne nabave za ugradnju sustava natapanja te sjetvu i uređenje travnjaka nogometnog igrališta u Stonu standard

Odlukom općinskog načelnika Vedrana Antunice pokreće se postupak bagatelne nabave za ugradnju sustava natapanja te sjetvu i uređenje travnjaka nogometnog igrališta u Stonu. U privitku se nalaze Odluka načelnika, Poziv za dostavu ponuda te Troškovnik.   Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave Poziv za dostavu ponuda Troškovnik za sustav natapanja i uređivanje travnjaka na Batali

Detaljnije
   

Uredovno vrijeme LAG-a 5 u Stonu standard

Uredovni dan LAG-a 5 održati će se u srijedu, 17. lipnja 2015. godine od 9:00 do 12:00 sati u Dvorani Općine Ston na drugom katu općinske zgrade. Sve zainteresirane za korištenje nacionalnih potpora, potpora EU te apliciranje projekata na europske fondove pozivamo da dođu na savjetovanje. Savjetovanje će voditi Marija Roglić, voditeljica LAG-a 5.

Detaljnije
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ston za 2014. godinu standard

Općinsko vijece Općine Ston na XIII. sjednici Vijeća održanoj 29. svibnja 2015. godine, donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ston za 2014. godinu.   Godišnji izvještaj Opći dio godišnjeg izvještaja Posebni dio – organizacijska klasifikacijska Posebni dio – ekonomska klasifikacija Posebni dio – programska klasifikacija Obrazloženje

Detaljnije
 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!