Blog – Standard + AuthorObavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston standard

Klasa: 350-02/19-01/07 Urbroj:2117-04/21-325 Ston, 10.12.2021.godine DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Općina Ston Jedinstveni upravni odjel ­­­ Na temelju članaka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Načelnika Općine Ston (KLASA:350-02/19-01/07, URBROJ:2117-04/21-324 od 08.12. 2021., Općina Ston objavljuje: JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston 1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 30 dana, od 13.12.2021. godine  do 12.01.2022. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i ...

Detaljnije


Obavijest o isplati jednokratne novčane pomoći stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston standard

Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, i to: u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn, u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn. Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ), te uz predočenje osobne iskaznice isti priloži preslike slijedećih dokumenata: Odrezak od posljednje isplaćene mirovine Karticu IBAN računa Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Ispostava ...

Detaljnije
  

Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. standard

Poštovani, obavještavamo vas da je 5. listopada 2021. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Financijske podrške, a pristupiti mu možete na sljedećoj poveznici: https://www.financijskepodrske.hr/. Osnovne informacije o Javnom pozivu kao i popratna dokumentacija objavljene su na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476. Prijavu na ovaj Javni poziv moguće je podnijeti isključivo elektroničkim (internet) putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr zaključno s 5. studenim 2021. godine. Ujedno vas obavještavamo da će se 20. listopada 2021. u organizaciji Ministarstva održati Online radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima na ovaj Javni poziv. Molimo da svoje sudjelovanje na radionici prijavite do 18. listopada 2021. na e-mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr. Svim prijavljenima biti će poslana poveznica za ...

Detaljnije


Nastavak Javnog poziva Dubrovačko-neretvanske županije za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. standard

Dubrovačko-neretvanska županija obavještava o nastavku Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu. Potpore se dodjeljuju za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda, Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada, Mjera 3. Ekološka proizvodnja, Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva, Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda, Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju  županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja, Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda, Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama, Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova, Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na ...

Detaljnije


Objavljena dva natječaja // 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava // 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima standard

Obaviještavamo da su objavljena dva natječaja iz mjere 6, i to za provedbu tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za tip operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet javne potpore po ovom Natječaju je 100%.  Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detalji natječaja → na ovoj poveznici. Za tip operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici ...

Detaljnije
 

JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT INTEGRALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI PELJEŠAC standard

Turistička zajednica Općine Ston u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom  destinacije Pelješac. Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Pelješac koje je prvotno započela TZO Orebić u 2020.godini te su se   ostale TZ sa Pelješca uključile u 2021.godini. Projekt IQM Destination Pelješac ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Pelješac kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost.  IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti. U projekt IQM Destination Pelješac mogu se uključiti ...

Detaljnije


Javni poziv (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća standard

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno za sufinanciranje mjera sukladno Tehničkim uvjetima Poziva. Mjere koje se sufinanciraju:  A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije  A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima. Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti ...

Detaljnije


Nova mjera HZZ-a zadržavanja radnih mjesta za kolovoz i rujan standard

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) jučer je donio mjeru za zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost za kolovoz i rujan, pri čemu potpuni iznos potpore mogu ostvariti poslodavci čijih 70 i više posto radnika ima covid-potvrde. Mjere potpore za očuvanje radnih mjesta za kolovoz ostaju za djelatnosti pripreme i usluživanje pića, event industriju, prijevoz putnika i putničke agencije, dok će potpore za rujan, s obzirom na relaksaciju mjera, ostati za event industriju, putničke agencije i noćne klubove. Kolovoz Mjera može biti dodijeljena svim poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 28. veljače 2021. godine i to za radnike zaposlene najkasnije do 31. srpnja 2021. godine. Poslodavcu se može ...

Detaljnije


Istraživanje – Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU standard

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima. Upitnik je namijenjen mladima od 15 do navršenih 30 godina. Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti oko 15 minuta. Svi odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe. Pozivamo Vas da ispunite i/ili proslijedite upitnik udrugama mladih i za mlade na svom području, kako bi svojim odgovorima doprinijeli kreiranju zaključaka ...

Detaljnije


LAG-Natječaj za podmjeru 10.2. // Obavijesti pčelarima standard

Poštovani/e, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Korisnici su javna tijela i pravne osobe koja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora. Intenzitet javne potpore je do 100%, a visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura (u protuvrijednosti u kunama) po pojedinoj aktivnosti. Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je od 27. kolovoza 2021. od 12:00 sati do 17. rujna 2021. godine do 12:00 sati. Detalji natječaja nalaze se na ovoj poveznici. Iz Agencije obavještavaju pčelare i druge ...

Detaljnije


Pozivnica za sudjelovanje u mapiranju usluga i aktivnosti dostupnih osobama treće životne dobi – MUH standard

Molimo Vas odvojite dio vašeg vremena za ispunjavanje upitnika o uslugama i aktivnostima dostupnih osobama treće životne dobi te nam pomognete u mapiranju dostupnih oblika podrške koji omogućuju aktivno starenje te kvalitetno socijalno uključivanje. Mapiranje se provodi u sklopu projekta SENIOR 2030 – TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ koji za cilj ima razviti prijedloge politika aktivnog starenja s naglaskom na koncept srebrne ekonomije za doprinos cjelokupnom društvenom i ekonomskom razvoju Republici Hrvatskoj temeljem strukturiranog analitičko-konzultativnog procesa na lokalnoj i nacionalnoj razini putem nove tematske mreže Senior 2030. Projekt provodi MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE u suradnji s partnerima iz javnog i civilnog sektora te visokoobrazovnih institucija aktivnih u području aktivnog starenja i socijalnog uključivanja osoba treće životne dobi. Ciljevi ovog istraživanja ...

Detaljnije


PROVEDBA DDD MJERA- PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA standard

Poštovani,  djelatnici Veterinarske ambulante Gruda-Konavle d.o.o. provodit će adulticidni tretman komaraca na prostoru općine Ston dana 19.kolovoza 2021. tijekom noći i ranog jutra kada je aktivnost komaraca pojačana. Dezinsekcija  će se provesti na slijedećim površinama:  na  javnim  površinama  i  uz prometnice tretirati će se zelenilo, grmlje i travnate površine  gdje komarci borave,prolaskom  vozila kroz ulice, tretiranje površina i vegetacije između ulica, javnih zelenih površina- parkova Mjere opreza:  Osobe sa osjetljivim dišnim putevima (npr.  asmatičari) mole se da ostanu u zatvorenom, zatvore prozore.  U slučaju nepovoljnih  vremenskih uvjeta, kiše ili jačeg vjetra, adulticidni tretman se odgađa, o čemu ćemo dodatno obavjestiti. U privitku vam dostavljam Plan provedbe adulticidne dezinsekcije.

Detaljnije
  

Objavljeni natječaji FLAG-a Južni Jadran standard

Dana 20.07.2021. godine FLAG Južni Jadran objavio je dva FLAG natječaja za Mjeru 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ (ekološke akcije) i Mjeru 2.1. “Jačanje mikro i malog poduzetništva u ribarstvu i akvakulturi” (gospodarski sektor). Prijave projekta podnose se od 20.08.2021. do 20.09.2021. godine. Natječajna dokumentacija za oba natječaja dostupna je na https://flagjuznijadran.hr/natjecaji/projekti/.

Detaljnije


Poziv na sudjelovanje u partnerstvu na projektu e-Dječja kartica standard

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u partnerstvu na projektu e-Dječja kartica – ”Mudrica“. Poticajne obiteljske i populacijske mjere predstavljaju prioritet djelovanja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te upravo iz spomenutoga razloga jedna od njih je e-Dječja kartica – „Mudrica“ kao potpora i olakšica roditeljima i njihovoj djeci. E-Dječja kartica – „Mudrica“ kroz pogodnosti ili popuste na usluge ili proizvode za korisnike s djecom omogućava poboljšanje obiteljskog standarda.  Korisnici e-Dječje kartice – „Mudrice“ su svi roditelji (udomitelji i skrbnici) najmanje jednog djeteta do 18 godina života na području Republike Hrvatske te je usluga u potpunosti besplatna za korisnike. Sudjelovanje u partnerstvu podrazumijeva osiguranje pogodnosti ili popusta za krajnje korisnike e-Dječje kartice – „Mudrice“. Pozivamo ovim putem da Vaše zaposlenike ...

Detaljnije


PROVEDBA DDD MJERA- PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, 8.7.2021. standard

Poštovani,  djelatnici Veterinarske ambulante Gruda-Konavle d.o.o. provodit će adulticidni tretman komaraca na prostoru općine Ston dana 8. srpnja 2021. tijekom noći i ranog jutra kada je aktivnost komaraca pojačana. Dezinsekcija  će se provesti na slijedećim površinama:  na  javnim  površinama  i  uz prometnice tretirati će se zelenilo, grmlje i travnate površine  gdje komarci borave,prolaskom  vozila kroz ulice, tretiranje površina i vegetacije između ulica, javnih zelenih površina- parkova Mjere opreza:  Osobe sa osjetljivim dišnim putevima (npr.  asmatičari) mole se da ostanu u zatvorenom, zatvore prozore.  U slučaju nepovoljnih  vremenskih uvjeta, kiše ili jačeg vjetra, adulticidni tretman se odgađa, o čemu ćemo dodatno obavjestiti.

Detaljnije


Radionica za potrebe izrade Plana upravljanja Malostonskim zaljevom standard

U dvorani Kneževa dvora u Stonu u petak dana 18.6.2021. održana je treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Malostonski zaljev (PU 6146). Organizator radionice je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao suradnik projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Na radionici je sudjelovalo 30-ak sudionica s interesnog područja Malostonskog zaljeva.

Detaljnije


Javni poziv za popisivače i kontrolore Popisa stanovništva 2021. standard

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisujeJAVNI POZIVzainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolorau drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godineDruga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (unastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na područjuRepublike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnimintervjuom sa stanovništvom s ...

Detaljnije


Završna konferencija projekta Nisi sam standard

Dana 16.6.2021. u tvrđavi Kaštio održana je završna konferencija projekta Nisi sam. Na konferenciji su sudjelovali: načelnika Općine Ston Vedran Antunica, voditeljica projekta Valentina Vitković, koordinatorice proejtka iz partnerskih općina Janjina i Trpanj, predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područniured Dubrovnik te trugi sudionici. Kroz prezentaciju učinaka rojekta predstavljene su postignute vrijednosti proejkta. Od 15.20219. do 30.4.2021. na području općina Ston, Janjina i Trpanj zaposleno je 12 žena koje su se brinule za više od 100 krajnjih korisnika. Tijekom 24 mjeseca žene su bile zaposlene ne puno radno vrijeme za obliazak i rad kod kuće osoba u nepovoljnom položaju te pripadnika samačkih domaćinstava u ruralnim područjima. Krajnjim korisnicima su dodjeljivani paketi higijenskih potrepština, a ženama je naavljena radna obuća i odjeća. tijekom ...

Detaljnije


Sudjelovanje udruga na Danima otvorenih vrata udruga standard

Poštovani predstvnici i članovi udruga, Kao i posljednjih 9 godina, Ured za udruge i ove godine organizira Dane otvorenih vrata udruga čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih te otvaranjem vrata udruga svim zainteresiranim građanima. Tema ovogodišnje manifestacije je “Krizna situacija = šansa za novi početak?“. Zbog potrebe pridržavanja mjera zaštite od širenja koronavirusa COVID-19, manifestacija Dani otvorenih vrata udruga 2021. održat će se u hibridnom formatu od 10. do 12. lipnja 2021. Pozivamo sve udruge da odaberu najprikladniji način kojim će predstaviti svoje djelovanje, pridržavajući se epidemioloških preporuka. Za sudjelovanje u Danima otvorenih vrata udruga udruge ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!