Blog – Standard + AuthorPoziv za advent standard

KLASA:610-01/22-01/02 URBROJ:2117/04-22-01 Ston, 24.10.2022. POZIV Poštovani. Općina Ston poziva sve zainteresirane sudionike u kulturnim i društvenim događanjima u Stonu kako bi zajedničkim snagama organizirali predblagdansko doba u Stonu (Advent). Pozivaju se sve organizacije, udruge, pravne i fizičke osobe, koji žele svojim idejama i sudjelovanjem doprinijeti razvoju kvalitetnog blagdanskog programa u Stonu,  na zajednički sastanak koji će se održati dana 31.10.2022. (ponedjeljak)  u 9,00 sati u vijećnici Općine Ston na 2. katu općinske zgrade (Trg kralja Tomislava 1). Ukoliko niste u mogućnosti doći, vaše ideje i prijedloge za sudjelovanje možete poslati na mail opcina.ston1@du.t-com.hr zaključno s ponedjeljkom (31.10.2022.). Općina Ston

Detaljnije


Obavijest_stariji od 65 godina standard

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 500-01/22-01/04 URBROJ:2117/04-22 Ston, 24.10.2022. Mjesnim odborima Općine Ston Stanovnicima Općine Ston Predmet: Obavijest; dostavlja se Poštovani, Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, ( „Službeni glasnik  Općine Ston“ br. 02/19) i to: u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn, u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn. Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ...

Detaljnije
 

Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave i javnog uvida u izmjene i dopune PPUOS standard

Općina Ston Jedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/19-01/07 URBROJ: 2117/04-22-448 Ston, 20.10.2022. Na temelju članaka 94.-101. te članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Načelnika Općine Ston (KLASA: 350-02/19-01/07, URBROJ: 2117/04-22-447) od 20.10.2022., Općina Ston objavljuje: PONOVNU JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston 1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 15 dana, od 24.10.2022. do 8.11.2022. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u vijećnici Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati za vrijeme trajanja ...

Detaljnije


Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama // Prijave od 15.11.2022. standard

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU2-/22). Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):• C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,• B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i ...

Detaljnije


Obavijest – Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod” u 2022. godini standard

Poštovani, obavještavamo Vas da je na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljen Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“  u 2022. godini, vidljiv na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hop-4707/4707 Molimo Vas da sve potencijalno zainteresirane otočne subjekte obavijestite o Javnom pozivu koji je otvoren do 4. listopada 2022. godine.

Detaljnije
 

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu standard

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu I.Sadržaj javnog pozivaSredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija. Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, ...

Detaljnije
 

Čestitka HKUD-u Stoviš na osvojenoj srebrnoj plaketi standard

Općina Ston upućuje čestitku za osvojenu vrijednu srebrnu plaketu na središnjoj manifestaciji puhačkog amaterizma na kojoj se predstavljaju najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske, a Glazba Ston kao predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije po prvi se put našla među 12 najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dodatnu težinu, ali i poticaj imala je činjenica da Dubrovačko-neretvanska županija već duži niz godina nije imala svoga predstavnika na državnim smotrama. Izvodeći program, Glazba Ston osvojila je 81,92 boda, a stonski glazbari doma su se vratili sa zasluženom srebrnom plaketom. Iskrene čestitke te puno sreće u daljnjem radu! Općina Ston

Detaljnije


Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu standard

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi: P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvua) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvub) Mladi i održivi razvoj zajednice  P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednicia) Informativni centri za mladeb) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mladec) Centri za mlade P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju P.4.  Mladi u ruralnim sredinama P.5. Prevencija nasilja nad i među ...

Detaljnije
   

Obavijest o zaprašivanju protiv komaraca dana 26.8.2022. standard

Poštovani, Dana 26.07.2022 g.  tj.  u petak Veterinarska ambulanta Gruda Konavle provoditi će obaveznu  drugu adulticidnu  dezinsekciju po naseljima Općine Ston Akcija će se provoditi u večernjim i jutarnjim  satima od 22.30  do 05.00 sati. Preporuča se pčelarima da pčele ostanu u košnicama. Preparat je ekoloski prihvatljiv i neotrovan za ljude i toplokrvne zivotinje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta , akcija se odgađa za sljedeći dan. Hvala. Općina Ston

Detaljnije


Rekonstrukcija sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti na području Općine Ston standard

Općina Ston je u postupku provedbe projekta Rekonstrukcija sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti u Stonu i Neumu koji je sufinanciran sa 190.000,00 kn iz Programa prekogranične suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iznos koji se odnosi na Općinu Ston je 90.000,00 kn. Ukupni iznos projekta koji se odnosi na Općinu Ston je 116.993,75 kn. Provedbom projekta rekonstruirat će se dio sustava javne rasvjete, postavit će se nova rasvjetna tijela novije i štedljivije tehnologije te zamijeniti dotrajali kabeli.

Detaljnije
     

Objavljen 11. natječaj LAG-a i četvrti za provedbu tipa operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (TO 6.3.1. PRR RH) standard

Poštovani, LAG 5 objavljuje 15. srpnja 2022. godine jedanaesti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja; referentna oznaka natječaja: 21/1.1.4.). PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula. RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 676.404,00 HRK. POTENCIJALNI KORISNIK mora biti: upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura; mikro ili malo poduzeće jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:             a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)    ...

Detaljnije


ANKETA ZA IDENTIFICIRANJE RAZVOJNIH POTREBA I PROJEKATA NA PODRUČJU LAG-a 5 U SKLOPU IZRADE NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE standard

Poštovani/a, Anketa se provodi u sklopu izrade Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a 5, koja je osnova za sufinanciranje projekata sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR/EAFRD) u razdoblju 2023.-2027.   Svrha ankete je dobiti uvid o tome kakve su intervencije (mjere) potrebne kako bi se putem njih sufinancirali projekti potrebni za razvoj lokalnih zajednica na području LAG-a 5, kakvi su projekti potrebni s obzirom na specifičnosti razvoja ovog područja te koji su od njih najvažniji za budući razvoj. Anketa je namijenjena svim potencijalnim korisnicima i drugim zainteresiranim pokretačima razvojnih inicijativa iz gospodarskog/privatnog sektora te javnog i civilnog s područja LAG-a 5. Jer su njihov interes, namjere i planovi ključni za sagledavanje stvarnih razvojnih potreba. Time i realno izvedivi ...

Detaljnije


Odluka o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja standard

Općinsko vijeće KLASA: 370-01/21-01/02 URBROJ: 2117/04-22-02 Ston, 29.4.2022. Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14; u daljnjem tekstu: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) i članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  Općinsko vijeće Općine Ston na svojoj 3. sjednici održanoj dana 27.10. 2021. godine donosi: Odluku o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja Ovom odlukom raspisuje se javni natječaj. Predmet natječaja Predmet natječaja je odabir prinudnog upravitelja koji će obavljati poslove uprave nekretninama kojima suvlasnici nisu ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!