Blog – Standard + AuthorJavni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu standard

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu I.Sadržaj javnog pozivaSredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija. Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, ...

Detaljnije
 

Čestitka HKUD-u Stoviš na osvojenoj srebrnoj plaketi standard

Općina Ston upućuje čestitku za osvojenu vrijednu srebrnu plaketu na središnjoj manifestaciji puhačkog amaterizma na kojoj se predstavljaju najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske, a Glazba Ston kao predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije po prvi se put našla među 12 najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dodatnu težinu, ali i poticaj imala je činjenica da Dubrovačko-neretvanska županija već duži niz godina nije imala svoga predstavnika na državnim smotrama. Izvodeći program, Glazba Ston osvojila je 81,92 boda, a stonski glazbari doma su se vratili sa zasluženom srebrnom plaketom. Iskrene čestitke te puno sreće u daljnjem radu! Općina Ston

Detaljnije


Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu standard

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi: P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvua) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvub) Mladi i održivi razvoj zajednice  P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednicia) Informativni centri za mladeb) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mladec) Centri za mlade P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju P.4.  Mladi u ruralnim sredinama P.5. Prevencija nasilja nad i među ...

Detaljnije
   

Obavijest o zaprašivanju protiv komaraca dana 26.8.2022. standard

Poštovani, Dana 26.07.2022 g.  tj.  u petak Veterinarska ambulanta Gruda Konavle provoditi će obaveznu  drugu adulticidnu  dezinsekciju po naseljima Općine Ston Akcija će se provoditi u večernjim i jutarnjim  satima od 22.30  do 05.00 sati. Preporuča se pčelarima da pčele ostanu u košnicama. Preparat je ekoloski prihvatljiv i neotrovan za ljude i toplokrvne zivotinje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta , akcija se odgađa za sljedeći dan. Hvala. Općina Ston

Detaljnije


Rekonstrukcija sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti na području Općine Ston standard

Općina Ston je u postupku provedbe projekta Rekonstrukcija sustava javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti u Stonu i Neumu koji je sufinanciran sa 190.000,00 kn iz Programa prekogranične suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iznos koji se odnosi na Općinu Ston je 90.000,00 kn. Ukupni iznos projekta koji se odnosi na Općinu Ston je 116.993,75 kn. Provedbom projekta rekonstruirat će se dio sustava javne rasvjete, postavit će se nova rasvjetna tijela novije i štedljivije tehnologije te zamijeniti dotrajali kabeli.

Detaljnije
     

Objavljen 11. natječaj LAG-a i četvrti za provedbu tipa operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (TO 6.3.1. PRR RH) standard

Poštovani, LAG 5 objavljuje 15. srpnja 2022. godine jedanaesti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja; referentna oznaka natječaja: 21/1.1.4.). PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula. RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 676.404,00 HRK. POTENCIJALNI KORISNIK mora biti: upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura; mikro ili malo poduzeće jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:             a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)    ...

Detaljnije


ANKETA ZA IDENTIFICIRANJE RAZVOJNIH POTREBA I PROJEKATA NA PODRUČJU LAG-a 5 U SKLOPU IZRADE NOVE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE standard

Poštovani/a, Anketa se provodi u sklopu izrade Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a 5, koja je osnova za sufinanciranje projekata sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR/EAFRD) u razdoblju 2023.-2027.   Svrha ankete je dobiti uvid o tome kakve su intervencije (mjere) potrebne kako bi se putem njih sufinancirali projekti potrebni za razvoj lokalnih zajednica na području LAG-a 5, kakvi su projekti potrebni s obzirom na specifičnosti razvoja ovog područja te koji su od njih najvažniji za budući razvoj. Anketa je namijenjena svim potencijalnim korisnicima i drugim zainteresiranim pokretačima razvojnih inicijativa iz gospodarskog/privatnog sektora te javnog i civilnog s područja LAG-a 5. Jer su njihov interes, namjere i planovi ključni za sagledavanje stvarnih razvojnih potreba. Time i realno izvedivi ...

Detaljnije


Odluka o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja standard

Općinsko vijeće KLASA: 370-01/21-01/02 URBROJ: 2117/04-22-02 Ston, 29.4.2022. Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14; u daljnjem tekstu: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) i članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  Općinsko vijeće Općine Ston na svojoj 3. sjednici održanoj dana 27.10. 2021. godine donosi: Odluku o raspisivanju javnog natječaja za određivanje prinudnog upravitelja Ovom odlukom raspisuje se javni natječaj. Predmet natječaja Predmet natječaja je odabir prinudnog upravitelja koji će obavljati poslove uprave nekretninama kojima suvlasnici nisu ...

Detaljnije


Objavljen Javni poziv Dubrovačko-neretvanske županije za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2022. standard

Poštovani, Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2022. godinu. Potpore se dodjeljuju za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda, Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada, Mjera 3. Ekološka proizvodnja, Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva, Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda, Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju  županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja, Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda, Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama, Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova, Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na ...

Detaljnije
     

Upitnik za stanovnike Općine Ston standard

Poštovani žitelji općine Ston, Regionalna agencija DUNEA provodi istraživanje gastronomije Pelješca i baštine vezane uz proizvodnju, pripremu i konzumaciju hrane. Gastronomija Pelješca sastavni je dio mediteranske prehrane koju je UNESCO zaštitio kao svjetsku nematerijalnu baštinu, a ovim istraživanjem činimo mali korak u njezinoj zaštiti i promociji.  Istraživanje se provodi u sklopu projekta „Životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj” (TAKE IT SLOW) Dubrovačko-neretvanska županije dok nam je pilot područje upravo Ston i Pelješac. Prvi korak u istraživanju prikupljanje je, a zatim i analiza podataka iz Upitnika o namirnicama i prehrambenim navikama stanovnika Općine Ston. Upitnik je namijenjen punoljetnim osobama koje žive i/ili rade na području Općine Ston kao i svima onima koji su poslovnim, obiteljskim ili drugim načinima povezani s ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!