Blog – Standard + Author

        

Poziv za dostavu ponude_veterinarske usluge standard

Ston, 29. siječnja 2024. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Pozivamo sve zainteresirane gospodarske gospodarskog subjekta da nam u postupku jednostavne nabave usluge dostave ponudu za predmet nabave: Veterinarske usluge, evidencijski broj nabave: JN-8/2024. Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog Poziva, putem elektroničke pošte na adresu nabava.ston@gmail.com, zaključno sa 01.02.2024. godine do 10:00 sati. Općinski načelnik,  Vedran Antunica

Detaljnije
 

Javna rasprava o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston standard

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/23-01/04 URBROJ:2117-04/23-25 Ston, 22.12.2023. godine Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključaka načelnika Općine Ston (KLASA: 350-02/23-01/04, URBROJ:2117-04/23-22 od dana 19. prosinca 2023. i KLASA: 350-02/23-01/04, URBROJ: 2117-04/23-23 od dana 19. prosinca 2023.) Jedinstveni upravni odjel Općine Ston objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston 1.    Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston (u daljnjem tekstu: Prijedlozi Planova). 2.    Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju, izrada i donošenje UPU poslovne zone Česvinica – južni dio provodi ...

Detaljnije
 

Program Zaželi – Odluka o financiranju standard

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 23. studenoga 2023. godine donijelo je prvu Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Ovom Odlukom odobren je i projekt Niste sami prijavitelja Općine Ston sa projektnim partnerima Općina Janjina i OPćina Trpanj. Vrijednost projekta je 405.000,00 eura.

Detaljnije
 

Objavljen Poziv za Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu (rok 22.12.) standard

Poštovani/poštovana, Obavještavamo Vas da je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. Ruksak (pun) kulture je umjetnički program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje. Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju sve pravne i ...

Detaljnije
 

Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama koje su ugrađene i puštene u pogon u 2023. standard

Poštovani/poštovana, Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas objavio javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana do 50 posto troškova investicije građanima, koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2023. godine: Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)  Poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište. Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. ...

Detaljnije
  

Poziv na pjesničku večer Maslini u lice standard

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na pjesničku večer Maslini u lice u četvrtak, 7. rujna 2023. s početkom u 19 sati u zidinama tvrđave Veliki Kaštio u Stonu Program: Dodjela književne nagrade Neretvanska maslina Nagradu će uručiti predsjednica Društva hrvatskih književnika Hrvojka Mihanović-Salopek Obilježavanje 80 rođendana barda hrvatskog pjesništva Luke Paljetka Sudjeluju: Luko Paljetak, Šimun Musa, Pero Pavlović, Marina Kljajo-Radić, Stana Scapec, Boris Njavro, Josip Škelj, Domagoj Vidović, Srećko Marijanović, Anita Martinac

Detaljnije


Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi Projekt „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ standard

Poštovani,  Općina Ston planira prijavu na Projekt „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ , potrebno je definirati potrebe  stanovnika  naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt. Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba: Osobe starije od 65 godina (65 i više godina) Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti: 1. Osobe starije od 65 godina:   • ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu • čiji mjesečni prihodi: – za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji ...

Detaljnije


Obavijest obrtnicima_obveza uključenja u E-Komunikaciju standard

Poštovani, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su stupile ma snagu 19.07.2022.god.(NN br.80/22;u nastavku :ZIDZPP) propisana je obveza svih fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, liječnici i dr.) u sporovima koji se tiču te djelatnosti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu toga Zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (čl. 109. st. 1.) Taj rok dakle istječe 19.7.2023. godine. Riječ je o informacijskom sustavu e-Komunikacija koji je uspostavilo Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Sve potrebne informacije za traženje pristupa i prijavu na ovu uslugu, kao i dokument s često postavljanim pitanjima dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (e-komunikacija). Dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge mogu se ...

Detaljnije
 

Festival puhačkih orkestara ove subote u Stonu standard

Ston, 21. lipnja 2023. Dvanaesto izdanje Festivala puhačkih orkestara Ston 2023. održat će se u subotu, 24. lipnja u tvrđavi Kaštio u Stonu s početkom u 21 sat. GlazbaSton, pod ravnanjem Dražena Laskača, ugostit će Gradski puhački orkestar Križevci teGradsku glazbu Metković. Ulazak je besplatan.Riječ je o festivalu koji je pokrenut 2011. godine s ciljem promicanja sviranja u puhačkimorkestrima, uspostavljanja kontakata s drugim orkestrima te uveseljavanja ljubitelja glazbe.Dosad je ugostio više od 30 orkestara iz domovine i susjednih država, a Gradski puhačkiorkestar Križevci nastupio je i na njegovom prvom izdanju. Križevački glazbari oslanjaju sena dugu povijest civilnih i vojnih orkestara koja seže još u 19. stoljeće, a današnji orkestarosnovan je 1995. godine. Redovito sudjeluje na državnim natjecanjima i smotrama, a ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!