Blog – Standard + AuthorDezinfekcija Općine Ston standard

Dana sa  17.07.2024 na 18.07.2024 Veterinarska ambulanta Gruda Konavle provoditi će obaveznu  prvu  adulticidnu  dezinsekciju po mjestima Općine Ston Akcija će se provoditi u večernjim i jutarnjim  satima od 23.00 do 05.00. Preporuča se pčelarima da pčele ostanu u košnicama. Preparat je ekološki prihvatljiv i neotrovan za ljude i toplokrvne životinje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa za sljedeći dan.

Detaljnije
        

Obavijest o održavanju informativnih radionica za potencijalne prijavitelje na Natječaj za provedbu intervencije 73.12. standard

Poštovani/poštovana, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 26. travnja 2024. Natječaj za intervenciju 73.12. “Potpora malim poljoprivrednicima” iz SP ZPP RH 2023.-2027. Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz SP ZPP RH 2023.-2027. Za sve potencijalne prijavitelje na Natječaj, LAG 5 organizira informativne radionice na sljedećim lokacijama:  13. svibnja 2024. Vijećnica Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, 09:00 sati 15. svibnja 2024. Dom vinarske tradicije Putniković, 09:00 sati  Individualna savjetovanja radnim danom od 8:00 do 10:00 sati u Podružnici LAG-a 5 u Potomju,  uz prethodnu najavu na 0958796186 ili razvoj@lag5.hr

Detaljnije
  

Javna rasprava studije o utjecaju na okoliš ceste od obilaznice Orebića do čvora Brijesta standard

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove KLASA: 351-01/24-01/57 URBROJ: 2117-09/5-24-03 Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ CESTE OD OBILAZNICE OREBIĆA DO ČVORA BRIJESTA Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš ceste od obilaznice Orebića do čvora Brijesta, u daljnjem tekstu: Studija.  Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove ...

Detaljnije
        

Poziv za dostavu ponude_veterinarske usluge standard

Ston, 29. siječnja 2024. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Pozivamo sve zainteresirane gospodarske gospodarskog subjekta da nam u postupku jednostavne nabave usluge dostave ponudu za predmet nabave: Veterinarske usluge, evidencijski broj nabave: JN-8/2024. Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog Poziva, putem elektroničke pošte na adresu nabava.ston@gmail.com, zaključno sa 01.02.2024. godine do 10:00 sati. Općinski načelnik,  Vedran Antunica

Detaljnije
 

Javna rasprava o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston standard

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/23-01/04 URBROJ:2117-04/23-25 Ston, 22.12.2023. godine Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključaka načelnika Općine Ston (KLASA: 350-02/23-01/04, URBROJ:2117-04/23-22 od dana 19. prosinca 2023. i KLASA: 350-02/23-01/04, URBROJ: 2117-04/23-23 od dana 19. prosinca 2023.) Jedinstveni upravni odjel Općine Ston objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston 1.    Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu UPU poslovne zone Česvinica – južni dio i prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Ston (u daljnjem tekstu: Prijedlozi Planova). 2.    Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju, izrada i donošenje UPU poslovne zone Česvinica – južni dio provodi ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!