Blog – Standard + Author

  

Poziv_ Prezentacija Izvori financiranja za poduzetnike standard

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, HAMAG BICRO-om i HBOR-om poziva sve zainteresirane na besplatna predavanja na temu Izvori financiranja za poduzetnike Na predavanjima će predstavnici navedenih institucija prezentirati javne pozive Dubrovačko-neretvanske županije, potporne mjere Hrvatske agencije za malo gospodarstvo inovacije i investicije i kreditne programe Hrvatske banke za obnovu i razvoj s naglaskom na poljoprivredu i ruralni razvoj. Prezentacije će se održati: 09.11.2022. u 17 sati – Poduzetnički inkubator Ploče (Crna rika 7a, Ploče) 10.11.2022. u 16 sati – Dom vinarske tradicije Putnikovići (Putnikovići 14, Putnikovići) 11.11.2022. u 10 sati – Hotel Adria (Radnička ul. 46, Dubrovnik) Program radionice PločeProgram radionice PutnikovićiProgram radionice Dubrovnik Budući da je broj polaznika ograničen, molimo sve zainteresirane poduzetnike da se prijave putem: ...

Detaljnije


Interaktivna radionica “Financije za OPG” (11. studenoga 14.00-15.30 h) standard

Poštovani/poštovana, obavještavamo vas o održavanju radionice „Financije za OPG“ u organizaciji IPS Konzaltinga. Radionica će se održati online (Microsoft Teams), 11.11.2022. Predviđeno trajanje radionice je od 14 h do 15:30 h. Stručno predavanje održat će Gordana Rogić, diplomirani ekonomist s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija i računovodstva. Cilj radionice je edukacija o financijskom poslovanju OPG-a koja pomaže boljem razumijevanju i lakšem vođenju poslovnog procesa. Interaktivnom radionicom utvrdit će se barijere u razumijevanju financijskih pojmova te dati pregled važnosti financijskog poslovanja za prijavu EU projekata. Prijave na radionicu vrše se putem ovoga linka: https://forms.gle/CW6XKt6s32zjgsgaA Nakon prijave, a dan prije održavanja radionice, organizator će podijeliti link za pristup i sudjelovanje. Radionica se organizira u sklopu projekta „AGRODAT – Utjecaj digitalizacije na jačanje položaja žena i mladih u poljoprivredi“, kojem je cilj poticati razvoj poljoprivrednog sektora, implementaciju digitalizacije u ...

Detaljnije


Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu standard

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 27. listopada 2022. godine sedamnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 63.500.000,00 HRK od čega: 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj ...

Detaljnije


Javni poziv za programe u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. standard

Poštovani/poštovana, Podsjećamo vas na otvoreni Poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu. s rokom prijave do 4. studenoga 2022. godine. Programske djelatnosti koje poziv uključuje su:– akcije i manifestacije,– knjiga i nakladništvo,– glazbena, scenska, dramska umjetnost, film i kinematografija,– kulturno umjetnički amaterizam,– nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije,– likovna umjetnost. Tekst javnoga poziva i prijavni obrasci dostupni su na ovoj pozvenici.

Detaljnije


Poziv za advent standard

KLASA:610-01/22-01/02 URBROJ:2117/04-22-01 Ston, 24.10.2022. POZIV Poštovani. Općina Ston poziva sve zainteresirane sudionike u kulturnim i društvenim događanjima u Stonu kako bi zajedničkim snagama organizirali predblagdansko doba u Stonu (Advent). Pozivaju se sve organizacije, udruge, pravne i fizičke osobe, koji žele svojim idejama i sudjelovanjem doprinijeti razvoju kvalitetnog blagdanskog programa u Stonu,  na zajednički sastanak koji će se održati dana 31.10.2022. (ponedjeljak)  u 9,00 sati u vijećnici Općine Ston na 2. katu općinske zgrade (Trg kralja Tomislava 1). Ukoliko niste u mogućnosti doći, vaše ideje i prijedloge za sudjelovanje možete poslati na mail opcina.ston1@du.t-com.hr zaključno s ponedjeljkom (31.10.2022.). Općina Ston

Detaljnije


Obavijest_stariji od 65 godina standard

Jedinstveni upravni odjel KLASA: 500-01/22-01/04 URBROJ:2117/04-22 Ston, 24.10.2022. Mjesnim odborima Općine Ston Stanovnicima Općine Ston Predmet: Obavijest; dostavlja se Poštovani, Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, ( „Službeni glasnik  Općine Ston“ br. 02/19) i to: u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn, u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn. Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ...

Detaljnije
 

Obavijest o održavanju ponovne javne rasprave i javnog uvida u izmjene i dopune PPUOS standard

Općina Ston Jedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/19-01/07 URBROJ: 2117/04-22-448 Ston, 20.10.2022. Na temelju članaka 94.-101. te članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Načelnika Općine Ston (KLASA: 350-02/19-01/07, URBROJ: 2117/04-22-447) od 20.10.2022., Općina Ston objavljuje: PONOVNU JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston 1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 15 dana, od 24.10.2022. do 8.11.2022. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u vijećnici Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati za vrijeme trajanja ...

Detaljnije


Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama // Prijave od 15.11.2022. standard

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU2-/22). Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):• C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,• B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i ...

Detaljnije


Obavijest – Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod” u 2022. godini standard

Poštovani, obavještavamo Vas da je na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljen Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“  u 2022. godini, vidljiv na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hop-4707/4707 Molimo Vas da sve potencijalno zainteresirane otočne subjekte obavijestite o Javnom pozivu koji je otvoren do 4. listopada 2022. godine.

Detaljnije
 

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu standard

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu I.Sadržaj javnog pozivaSredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija. Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, ...

Detaljnije
 

Čestitka HKUD-u Stoviš na osvojenoj srebrnoj plaketi standard

Općina Ston upućuje čestitku za osvojenu vrijednu srebrnu plaketu na središnjoj manifestaciji puhačkog amaterizma na kojoj se predstavljaju najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske, a Glazba Ston kao predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije po prvi se put našla među 12 najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dodatnu težinu, ali i poticaj imala je činjenica da Dubrovačko-neretvanska županija već duži niz godina nije imala svoga predstavnika na državnim smotrama. Izvodeći program, Glazba Ston osvojila je 81,92 boda, a stonski glazbari doma su se vratili sa zasluženom srebrnom plaketom. Iskrene čestitke te puno sreće u daljnjem radu! Općina Ston

Detaljnije


Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu standard

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi: P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvua) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvub) Mladi i održivi razvoj zajednice  P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednicia) Informativni centri za mladeb) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mladec) Centri za mlade P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju P.4.  Mladi u ruralnim sredinama P.5. Prevencija nasilja nad i među ...

Detaljnije
   

Obavijest o zaprašivanju protiv komaraca dana 26.8.2022. standard

Poštovani, Dana 26.07.2022 g.  tj.  u petak Veterinarska ambulanta Gruda Konavle provoditi će obaveznu  drugu adulticidnu  dezinsekciju po naseljima Općine Ston Akcija će se provoditi u večernjim i jutarnjim  satima od 22.30  do 05.00 sati. Preporuča se pčelarima da pčele ostanu u košnicama. Preparat je ekoloski prihvatljiv i neotrovan za ljude i toplokrvne zivotinje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta , akcija se odgađa za sljedeći dan. Hvala. Općina Ston

Detaljnije
  

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!