Blog-GridPoziv za dostavu ponude: Održavanje javne rasvjete – JN-5/2022 standard

...

Detaljnije


Obavijest o uvjetima održavanja javnog izlaganja u postupku Javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston standard

KLASA:  350-02/19-01/07 URBROJ: 2117/04-22-350 Ston, 7.1.2022. OBAVIJEST o uvjetima održavanja JAVNOG IZLAGANJA u postupku Javne rasprave o  Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston Zbog pogoršane epidemiološke situacije javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 10. siječnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati, isključivo putem on-line platforme Zoom.  Poveznica (link) na Zoom platformu je https://zoom.us/j/9524622421?pwd=bCtETEVaczdkWGhFRm9nQm1PenQrQT09 . Sudionici mogu pristupiti online sastanku prateći predmetnu poveznicu bez registracije na aplikaciju Zoom. Alternativni način pristupa je uz pomoć ID broja i zaporke koje se nalaze u nastavku: ID: 952 462 2421 Zaporka: ston Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja i davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja putem on-line platforme ...

Detaljnije


Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston standard

Klasa: 350-02/19-01/07 Urbroj:2117-04/21-325 Ston, 10.12.2021.godine DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Općina Ston Jedinstveni upravni odjel ­­­ Na temelju članaka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Načelnika Općine Ston (KLASA:350-02/19-01/07, URBROJ:2117-04/21-324 od 08.12. 2021., Općina Ston objavljuje: JAVNU RASPRAVU (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston 1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) trajati će 30 dana, od 13.12.2021. godine  do 12.01.2022. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog Plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i ...

Detaljnije


Obavijest o isplati jednokratne novčane pomoći stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston standard

Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, i to: u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn, u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn. Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ), te uz predočenje osobne iskaznice isti priloži preslike slijedećih dokumenata: Odrezak od posljednje isplaćene mirovine Karticu IBAN računa Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Ispostava ...

Detaljnije


ZAKLJUČAK o produljenju roka za prijavu na natječaj za dodjelu stipendijauspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston standard

...

Detaljnije


Natječaj za stipendije za ak. godinu 2021./2022. standard

ZAKLJUČAK o produljenju roka za prijavu na natječaj za dodjelu stipendijauspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston

Detaljnije


Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. standard

Poštovani, obavještavamo vas da je 5. listopada 2021. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini. Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Financijske podrške, a pristupiti mu možete na sljedećoj poveznici: https://www.financijskepodrske.hr/. Osnovne informacije o Javnom pozivu kao i popratna dokumentacija objavljene su na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-razvoja-civilnog-drustva-na-otocima/4476. Prijavu na ovaj Javni poziv moguće je podnijeti isključivo elektroničkim (internet) putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr zaključno s 5. studenim 2021. godine. Ujedno vas obavještavamo da će se 20. listopada 2021. u organizaciji Ministarstva održati Online radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima na ovaj Javni poziv. Molimo da svoje sudjelovanje na radionici prijavite do 18. listopada 2021. na e-mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr. Svim prijavljenima biti će poslana poveznica za ...

Detaljnije


Nastavak Javnog poziva Dubrovačko-neretvanske županije za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. standard

Dubrovačko-neretvanska županija obavještava o nastavku Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2021. godinu. Potpore se dodjeljuju za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda, Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada, Mjera 3. Ekološka proizvodnja, Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva, Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda, Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju  županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja, Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda, Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama, Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova, Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na ...

Detaljnije


Objavljena dva natječaja // 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava // 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima standard

Obaviještavamo da su objavljena dva natječaja iz mjere 6, i to za provedbu tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Za tip operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Intenzitet javne potpore po ovom Natječaju je 100%.  Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detalji natječaja → na ovoj poveznici. Za tip operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici ...

Detaljnije


Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Općine Ston za 2022. godinu standard

Poziv ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!