Author ArchivesAdministrator

 

Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište standard

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost Agencija za poljoprivredno zemljište poziva fizičke i pravne osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne ...

Detaljnije


Prostorni plan Općine Ston – izmjene i dopune standard

Odredbe: PPUO Ston_ID_Odredbe za provodjenje PPUO Ston_ID_Odredbe za provodjenje_procisceni tekst Karte: 1.Namjena i koristenje_NS 2.1.Promet_NS 2.2.Telekom i energetika_NS 2.3.Vodnogospodarski sustav_NS 3.1.a.Kulturna bastina_NS 3.1.b.Prirodna bastina_NS 3.1.c.Stanista_NS 3.2.Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju_NS 3.3.Posebne mjere_NS Zabrde Tomislavovac Ston Sparagovici Putnikovici Metohija Mali Ston Luka Hodilje Dubrava Duba Stonska Dancanje Cesvinica Broce Brijesta Boljenovici Zuljana

Detaljnije


Uredovno vrijeme LAG-a 5 u Stonu standard

Uredovni dan LAG-a 5 održati će se u srijedu, 17. lipnja 2015. godine od 9:00 do 12:00 sati u Dvorani Općine Ston na drugom katu općinske zgrade. Sve zainteresirane za korištenje nacionalnih potpora, potpora EU te apliciranje projekata na europske fondove pozivamo da dođu na savjetovanje. Savjetovanje će voditi Marija Roglić, voditeljica LAG-a 5.

Detaljnije
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ston za 2014. godinu standard

Općinsko vijece Općine Ston na XIII. sjednici Vijeća održanoj 29. svibnja 2015. godine, donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ston za 2014. godinu.   Godišnji izvještaj Opći dio godišnjeg izvještaja Posebni dio – organizacijska klasifikacijska Posebni dio – ekonomska klasifikacija Posebni dio – programska klasifikacija Obrazloženje

Detaljnije


Odobreno sufinanciranje projekta”Rekonstrukcija javne rasvjete” link

Ministarstvo regionalnog razvoja i Europske unije odobrilo je projekt Općine Ston pod nazivom “Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Ston primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja”. U okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka i priobalja u 2015. godini za navedeni projekt odobreno je 1.369.492,00 kuna. Odluka o odabiru projekata

Detaljnije
  

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!