Ston, 29. siječnja 2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske gospodarskog subjekta da nam u postupku jednostavne nabave usluge dostave ponudu za predmet nabave: Veterinarske usluge, evidencijski broj nabave: JN-8/2024.

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog Poziva, putem elektroničke pošte na adresu nabava.ston@gmail.com, zaključno sa 01.02.2024. godine do 10:00 sati.

Općinski načelnik,

 Vedran Antunica