Podsjećamo sve korisnike sredstava iz proračuna Općine Ston u 2023. godini da svoja izvješća o utrošenim sredstvima dostave zaključno sa 31.1.2024. godine, a sve sukladno čl. 6. Ugovora o financiranju između korisnika sredstva i Općine Ston.

Izvješće se dostavlja na popisanom obrascu ili obrascu PROR-POT.