Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 23. studenoga 2023. godine donijelo je prvu Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-23-2) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

Ovom Odlukom odobren je i projekt Niste sami prijavitelja Općine Ston sa projektnim partnerima Općina Janjina i OPćina Trpanj.

Vrijednost projekta je 405.000,00 eura.