Poštovani/poštovana,

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas objavio javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana do 50 posto troškova investicije građanima, koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2023. godine:

Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23) 

Poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. 

Poziv je otvoren do kraja godine ili do trenutka iskorištenja predviđenih sredstava. Za pitanja u vezi poziva na raspolaganju je e-mail oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr.

Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50%, kao i u ovom pozivu.