Poštovani, 

Općina Ston planira prijavu na Projekt „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ , potrebno je definirati potrebe  stanovnika  naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

  • Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)
  • Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:   • ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu • čiji mjesečni prihodi: – za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)  – za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura) • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vodeći pratitelj2. Odrasle osobe s invaliditetom:  •koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vodeći pratitelj • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Molimo sve stanovnike Općine Ston koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektu kao korisnici, da se jave osobno u urede Općine Ston (pon.-pet. od 08:00 do 12:00 sati),  na broj telefona: (020) 777-703, kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt, te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika. Krajnji rok za iskaz interesa je 5.9.2023. godine.