Dana 28. ožujka 2023 u 9,30 u uredu načelnika u Općini Ston održat će se javno otaranje prijava na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine ston na kat. čest. zem. 1/1 k.o. Ston površine 17 m2.