Poštovani/poštovana,

Podsjećamo vas na otvoreni Poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu. s rokom prijave do 4. studenoga 2022. godine.

Programske djelatnosti koje poziv uključuje su:
– akcije i manifestacije,
– knjiga i nakladništvo,
– glazbena, scenska, dramska umjetnost, film i kinematografija,
– kulturno umjetnički amaterizam,
– nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije,
– likovna umjetnost.

Tekst javnoga poziva i prijavni obrasci dostupni su na ovoj pozvenici.