Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU2-/22).
 
Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
 C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
• B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.
 
Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.
 
Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:
• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.
 
Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

  • Kotao na drvnu sječu/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode,
  • Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora,
  • Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima,
  • Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu.

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
 
Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.
 
Više informacija na ovoj poveznici.