Ured za udruge Vlade RH, u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2022. godini.

Info dani za 2022. godinu održat će se 29. i 30. ožujka 2022. godine.

Bit će omogućen direktan online prijenos, a za ograničeni broj sudionika bit će omogućeno i sudjelovanje uživo, a prijavnica za oba načina sudjelovanja bit će objavljena na stranici udruge.gov.hr.

Svrha Info dana je da se zainteresiranim udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva predstave natječaji koji će se raspisivati u 2022. godini.

Program Info dana pripremljen je sukladno Godišnjem planu natječaja za 2022. godinu, a može se preuzeti ovdje.

Prezentacije davatelja bespovratnih sredstava bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge, uz detaljnu bilješku s događanja.