KLASA:  350-02/19-01/07

URBROJ: 2117/04-22-350

Ston, 7.1.2022.

OBAVIJEST

o uvjetima održavanja JAVNOG IZLAGANJA u postupku Javne rasprave o

 Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston

  1. Zbog pogoršane epidemiološke situacije javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se 10. siječnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati, isključivo putem on-line platforme Zoom.  Poveznica (link) na Zoom platformu je https://zoom.us/j/9524622421?pwd=bCtETEVaczdkWGhFRm9nQm1PenQrQT09 .
  2. Sudionici mogu pristupiti online sastanku prateći predmetnu poveznicu bez registracije na aplikaciju Zoom. Alternativni način pristupa je uz pomoć ID broja i zaporke koje se nalaze u nastavku:

ID: 952 462 2421

Zaporka: ston

  • Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati postavljanjem pitanja i davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja putem on-line platforme ZOOM i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston, zaključno do 12. siječnja 2022. godine.
  • Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitljivo napisani te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
  • Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica:

Valentina Vitković