Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, i to:

  1. u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn,
    1. u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te
    1. u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn.

Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ), te uz predočenje osobne iskaznice isti priloži preslike slijedećih dokumenata:

  1. Odrezak od posljednje isplaćene mirovine
  2. Karticu IBAN računa
  3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Ispostava Dubrovnik da nema mirovinu (za sve one koji su stariji od 65 godina, a nemaju mirovinu).

Isplata će se izvršiti na priloženi IBAN korisnika.

Zahtjevi za isplatu jednokratnih novčanih pomoći podnose se od 15. studenog zaključno do 15. prosinca 2021. godine.