ZAKLJUČAK o produljenju roka za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija
uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston