Turistička zajednica Općine Ston u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom  destinacije Pelješac. Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Pelješac koje je prvotno započela TZO Orebić u 2020.godini te su se   ostale TZ sa Pelješca uključile u 2021.godini.

Projekt IQM Destination Pelješac ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Pelješac kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost. 

IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti.

U projekt IQM Destination Pelješac mogu se uključiti subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, kampovi, privatni iznajmljivači, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.). Nakon prijave na javni poziv slijedi posjeta prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu IQM Destination Pelješac, te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i umreženost u destinaciji Pelješac.

Dugoročni cilj je kroz ovaj projekt uspostavit mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu se kroz individualnu edukaciju samih dionika podiže sadašnja razina kvalitete u destinaciji, a čime destinacija Pelješac treba postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. Implementacijom ovog projekta želi se unaprijediti ujednačenost kvalitete usluge i ponude.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane turističke subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma na području destinacije Pelješac da se prijave na sudjelovanje u projektu.

Sudjelovanje u projektu je besplatno, a prijave se šalju na e-mail tzston@gmail.com do 30.rujna 2021.

Molimo Vas da u prijavi navedete sljedeće podatke:

1.            Ime i prezime osobe koja prijavljuje

2.            Naziv tvrtke/subjekta

3.            Djelatnost kojom se bavite

4.            Adresa na kojoj se objekt nalazi

5.            Kontakt e-mail

6.            Kontakt telefon

7.            Web adresa ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža TripAdvisor, Booking,    AirBnB, ostalo.

8.            Naziv na društvenim mrežama ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža Facebook, Instagram, Youtube.

Slanjem prijave za sudjelovanje u projektu pristajete da se Vaši podaci koriste u svrhu promocije, umrežavanja i unapređenja kvalitete usluge u destinaciji, a ukoliko više ne želite primati informacije, molimo Vas da nas obavijestite na e-mail tzston@gmail.com . Prikupljeni podaci bit će korišteni isključivo tijekom provođenja projekta. Sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka možete dobiti slanjem upita voditeljima projekta na gore navedenu e-mail adresu. Sudionici u svakom trenutku mogu povući ovu privolu u kojem slučaju se voditelji projekta dužni izbrisati sve prikupljene osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, nacionalnom zakonodavstvu te internim pravilnicima o zaštiti osobnih podataka.

Turistička zajednica općine Ston                                                                               

Tel: +385 20 754 452                                                                                 

  tzston@du.t-com.hr                                                                   

  www.ston.hr

Ston,20.9.2021.