Naručitelj: Općina Ston
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Radovi na uređenju parkirališta Ponta,
broj objave: 2021/S 0F2-0030322.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje