Dana 20.07.2021. godine FLAG Južni Jadran objavio je dva FLAG natječaja za Mjeru 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ (ekološke akcije) i Mjeru 2.1. “Jačanje mikro i malog poduzetništva u ribarstvu i akvakulturi” (gospodarski sektor).

Prijave projekta podnose se od 20.08.2021. do 20.09.2021. godine.

Natječajna dokumentacija za oba natječaja dostupna je na https://flagjuznijadran.hr/natjecaji/projekti/.