Dana 16.6.2021. u tvrđavi Kaštio održana je završna konferencija projekta Nisi sam.

Na konferenciji su sudjelovali: načelnika Općine Ston Vedran Antunica, voditeljica projekta Valentina Vitković, koordinatorice proejtka iz partnerskih općina Janjina i Trpanj, predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područniured Dubrovnik te trugi sudionici.

Kroz prezentaciju učinaka rojekta predstavljene su postignute vrijednosti proejkta.

Od 15.20219. do 30.4.2021. na području općina Ston, Janjina i Trpanj zaposleno je 12 žena koje su se brinule za više od 100 krajnjih korisnika. Tijekom 24 mjeseca žene su bile zaposlene ne puno radno vrijeme za obliazak i rad kod kuće osoba u nepovoljnom položaju te pripadnika samačkih domaćinstava u ruralnim područjima. Krajnjim korisnicima su dodjeljivani paketi higijenskih potrepština, a ženama je naavljena radna obuća i odjeća. tijekom srpanja i kolovoza 2021. godine žene su završile formalno obrazovanje za poslove gerontodomaćice. U rujnu 2020. godine održan je okrugli stol na temu poboljšanja zapošljivosti teže zapošljivih žena.

Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci, projekt je započeo u 8. siječnja 2019. godine, a završaća 7. srpnja 2021. godine.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva jer će se kao sudionice ovih radova uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika, a ujedno će se smanjiti i socijalna isključenost obje kategorije. Nadalje, operacija je u skladu i sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015. do 2017. u kojima je jedan od ciljeva aktivne politike zapošljavanja povećanje stope zapošljivosti žena.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

“Zajedno do fondova EU”.