U dvorani Kneževa dvora u Stonu u petak dana 18.6.2021. održana je treća dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Malostonski zaljev (PU 6146).

Organizator radionice je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao suradnik projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020..

Na radionici je sudjelovalo 30-ak sudionica s interesnog područja Malostonskog zaljeva.