Više o projektu NISI SAM

Općina Ston kao nositelj projekta uz partnere Općine Janjina i Trpanj, uspješno je prošla Procjenu kvalitete za otvoreni Poziv ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena’ te ulazi u fazu Donošenja Odluke o financiranju koju će provesti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Ovom odlukom projektnom prijedlogu može se dodijeliti 2.602.326,52 kune bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u 100 postotnom intenzitetu potpore.
Procjenu kvalitete proveo je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, a Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA Općini Ston pružila je savjetodavnu potporu u pripremi i provedbi projekata koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s naglaskom na žene starije od 50 godina, s najviše završenom srednjom stručnom spremom, s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, te žene žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice. 
Projektom se za područja općina Stona, Janjine i Trpnja planira zaposliti 13 žena, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, koje će pomagati ukupno 76 korisnika. Rezultati projekta pridonijet će rješavanju problema nezaposlenosti i socijalne isključenosti u ove tri općine na poluotoku Pelješcu, čime će se ujedno doprinijeti smanjenju ciljne skupine na regionalnoj i nacionalnoj razini.
Ukupni iznos bespovratnih sredstava koje pruža Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.’ iznosi 400.900.000,00 kuna, te se prihvatljivi troškovi projekta financiraju u potpunosti. Iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi od najmanje 900 tisuća do najviše 10 milijuna kuna.
Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga do 15. ožujka 2018., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obustavilo je zaprimanja projektnih prijedloga do 31. prosinca 2018. godine.
Više informacija, kao i vijest o ponovnom otvaranju predmetnog poziva, može se pronaći ovdje.  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/ .