Općina Ston podsjeća sve neprofitne organizacije na obvezu dostave izvješća o utrošenim sredstvima datih od Općine Ston.

Izvješća moraju sadržavati preslike računa, preslike bankovnih izvoda, obrazac PROR-POT (niže naveden) te opisno izvješće o izvršenim programima.

Rok dostave izvješća o utrošenim sredstvima je zaključno s 28. veljače 2021. godine.