Poštovani,

Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, ( „Službeni glasnik  Općine Ston“ br. 02/19) i to:

  1. u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn,
    1. u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te
    1. u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn.

Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ), te uz predočenje osobne iskaznice isti priloži preslike slijedećih dokumenata:

      a.   Osobne iskaznice

      b.   Odrezak od posljednje isplaćene mirovine

      c.   Karticu IBAN računa

      d.  Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Ispostava Dubrovnik da nema mirovinu (za sve one koji su stariji od 65 godina, a nemaju mirovinu).

 Zbog pandemije virusa COVID-19 isplate će se vršiti na priloženi IBAN korisnika.

Zahtjevi za isplatu jednokratnih novčanih pomoći podnose se od 15. studenog zaključno do 15. prosinca 2020. godine.