Poštovani,

Najavljujemo termine održavanja uredovnih dana LAG-a 5 kroz mjesec listopad na sljedećim lokacijama:

Ston, četvrtak 8. listopada 2020. od 9.00 do 11.30 sati, u vijećnici Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1;
Putnikovići, četvrtak 8. listopada 2020. od 12.00 do 14.00 sati, u Domu vinarske tradicije Putniković;

Također podsjećamo da smo na raspolaganju za sastanke u uredu LAG-a 5 u Korčuli na adresi Trg sv. Justine 13, uz prethodnu najavu stručnoj suradnici Bojani Silić Krstulović na projekti@lag5.hr, te u podružnici LAG-a 5 na Pelješcu u Potomju na adresi Potomje 21 (zgrada bivše banke), uz prethodnu najavu stručnoj suradnici Marijeti Čalić na razvoj@lag5.hr.

S poštovanjem,
Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”
Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula
tel. +38520713472