Poštovani stanovnici Općine Ston,

Jedinstveni upravni odjel Općine Ston od dana 19.10.2020. do dana 30.10.2020. neće imati rad sa strankama zbog opreza od širenja virusa COVID-19.

Molimo da strogo poštivate ovu uputu.

Također u tom periodu neće biti moguće organizirati sastanke u općinskoj vijećnici.

Sve potrebe i zahtjeve možete uputiti putem telefona 020/754-009 te e-maila opcina.ston1@du.t-com.hr.

Molimo za razumijevanje te poštivanje navedenog, a sve u cilju zaustavljanja širenja virusa te očuvanje dobre zdravstvene slike općine Ston.

Iskreno zahvaljuemo.

Jedinstveni upravni odjel