Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu

Obrazac PP 1 – Prijava programa 2020.
Obrazac PP 2- Proračun programa 2020.
Obrazac DF – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac PU – Zahtjev za potvrdu o stanju duga
Obrazac SUD – Zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju – fizičke osobe
Obrazac PM 1 – Prijava manifestacije 2020.
Obrazac PM 2- Proračun manifestacije 2020.
Obrazac izjave o financiranim projektima
Upute za prijavitelje
Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra sportskih djelatnosti-