Ministarstvo kulture i medija obavještava sve potencijalne prijavitelje da je raspisan „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu“ s rokom prijave od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine.

Nakon provedenih konzultacija s kulturnim vijećima i povjerenstvima, Ministarstvo kulture i medija prilagodilo je Poziv okolnostima uvjetovanima pandemijom koronavirusa te raspisalo Poziv za programe iz svih područja kulturnog stvaralaštva koji će se održati u 2021. godini.

S obzirom na izmjene i prilagodbu Poziva epidemiološkim uvjetima, svi potencijalni prijavitelji upućuju se da prouče Upute za prijavitelje za svako pojedino područje.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje, a posebno:
–           predlože i u troškovnik uključe različite mogućnosti održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje,
–           planiraju veći broj programskih aktivnosti manjih formata u kontinuitetu ili unutar veće programske cjeline,
–           u području izvedbenih umjetnosti programiraju veći broj repriznih izvedbi premijernih naslova, koprodukcija i razmjena,
–           u programima muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti planiraju manji broj projekata koji se realiziraju tijekom dužeg vremenskog razdoblja,
–           održavaju programe na otvorenom i/ili u prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima,
–           osiguraju i u troškovnik uključe promidžbu, odnosno snažniju vidljivost i medijsku popraćenost prijavljenih programa,
–           što više surađuju s domaćim autorima i umjetnicima,
–           ostvaruju što veću suradnju s drugim manifestacijama iz srodnih umjetničkih područja s ciljem objedinjavanja proračuna programa, stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike bilo u digitalnom, bilo u fizičkom okruženju.

U okviru Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu raspisat će se i posebni javni pozivi usmjereni na specifične segmente kulturnog stvaralaštva čiji će dinamika objave i rokovi biti naknadno objavljeni. Prema potrebi te ovisno u razvoju epidemiološke situacije, tijekom godine raspisat će se i posebni sektorski ad hoc natječaji.

Ministarstvo kulture i medija će kao i do sada pratiti razvoj epidemiološke situacije i utjecaja pandemije koronavirusa na cjelokupni kulturni sektor te će u suradnji s dionicima razvijati ciljane programe potpore kako bi se ublažile negativne posljedice i osigurao kontinuitet kulturnog djelovanja.

Ministarstvo će nastaviti praksu pravovremene objave rezultata Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na svojim mrežnim stranicama.