KLASA: 350-02/19-01/07

URBROJ: 2117/04-20-34

Ston, 25.8.2020.

 

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području Općine Ston da je započeo postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston, temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston (Službeni glasnik Općine Ston, br.  01/20).

Poradi što kvalitetnije izrade Prostornog plana koja se želi postići pozivaju se svi zainteresirani da

Zaključno do 30.9.2020. godine

podnesu svoje zahtjeve/prijedloge na predloženom obrascu dostupnom na web stranici Općine Ston www.opcinaston.hr  ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston poštom na adresu Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ston

2 obavijest_iidppuo_ston

Zahtjev za izmjene i dopune