VETERINARSKA AMBULANTA GRUDA- KONAVLE d.o.o.

Gruda 416, 20215 GRUDA

OIB 58743603350

Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

 

tel: 020/791-450

mob: 091/539-1353

fax: 020/331-600

 

 

 

 

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  (Narodne novine br. 79/07,113/08, 43/09),  Republika  Hrvatska,  županije,  općine  i  gradovi,  obvezni su osigurati  provođenje mjera  dezinfekcije,  dezinsekcije  i  deratizacije  (u  nastavku  teksta: DDD mjera) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Stoga donosimo:

 

 

OPERATIVNI PLAN PROVEDBE DDD MJERA

 

 

 

za područje : Općina STON

 

 

 

1.Opis mjere koja se provodi: OBAVEZNA  PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA

                                                ADULTICIDNI TRETMAN

 

 

2.Popis ulica, objekata ili prostora na kojima se mjera provodi:

 

STON,  MALI STON, BOLJENOVIĆI, BRIJESTA, BROCE,  ČESVINICA, DUBA, HODILJE, LUKA, MALO SELO, PUTNIKOVIĆI, SPARAGOVIĆI, ZATON DOLI, ZAMASLINA, ŽULJANA

 

 

 

  1. Početak radova: 4. srpnja 2020. tijekom noći i ranog jutra

 

 

4.Način izvještavanja:

 

  1. a) građana: obavijest na oglasnim pločama
  2. b) zdravstvenih službi: pismeno – Operativni plan rada

 

 

 

 

 

 

  1. Broj djelatnika i ekipa koje će provoditi mjere: tri djelatnika – 1 ekipa

Kontakt tel: 091 5391353

 

  1. Sredstva i oprema koja će se koristiti:

 

 

 

AMPLAT 5% cipermetrin, 2%tetrametrin, 12%  piperonil butoksid

KAIGOL- mineralno ulje kao otapalo

 

 

  1. Opis tehnološke primjene:

Obavezna preventivna dezinsekcija- adulticidni tretman će se provoditi primjenom insekticida adulticida, mineralnog ulja. Obrada će se vršiti  metodom toplog zamagljivanja iz vozila. Zamagljivanje će se provoditi tijekom noći i jutra kada je aktivnost insekata pojačana i priodgovarajućoj brzini vjetra.

 

 

 

Dezinsekcija  će se provesti na slijedećim površinama:

Zelenilo uz javne površine, prometnice gdje komarci borave,prolaskom  vozila kroz ulice, tretiranje površina i vegetacije između ulica, javnih zelenih površina- parkova

 

Mjere opreza:

Osobe sa osjetljivim dišnim putevima (npr.  asmatičari) zamoliti će se da ostanu u zatvorenom, zatvore prozore.

 

 

U slučaju nepovoljnih  vremenskih uvjeta, kiše ili jačeg vjetra, adulticidni tretman se odgađa.

 

 

Potreba za ponovnim tretmanom utvrđuje se na temelju podataka prikupljenih tijekom nadzora, stručnim izvidom te dojavom građana o pojačanoj aktivnosti