https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-18-ozujka-2020-u-10-i-30-sati/2265?fbclid=IwAR1QdPlKhAGIwbpNHK-UD5iwz2W4R8AKTePBuQqaMPxR9YKlt6dvGdLvQkg