Poštovani,

Dana 22.9.2019. Općinsko vijeće je na svojoj 16. sjednici donijelo Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći starijim osobama od 65 godina s područja Općine Ston („Službeni glasnik Općine Ston“, br. 02/19).

 

Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, i to:

 

  1. u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn,
  2. u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te
  3. u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn.

 

Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston i web stranici Općine www.opcinaston.hr ), te uz predočenje osobne iskaznice isti priloži preslike slijedećih dokumenata:

  1. Odrezak od posljednje isplaćene mirovine
  2. Karticu IBAN računa
  3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Ispostava Dubrovnik da nema mirovinu (za sve one koji su stariji od 65 godina, a nemaju mirovinu).

 

Isplata se može izvršiti i putem blagajne Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ston uz predočenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) korisnika.

Zahtjevi za isplatu jednokratnih novčanih pomoći podnose se od 15. studenog zaključno do 15. prosinca 2019. godine.

 

 

Obrazac u privitku:

 Obrazac – JNP stariji od 65 godina