Udruga ‘Moj otok’ i Općina Ston organiziraju u srijedu, 2. listopada s početkom u 14 sati u dvorani Općine Stonpredavanje o projektu zamjene azbestnih krovova i fasada.

Riječ je o projektu koji ima za cilj ukloniti sav azbest iz okoline, motivirati vlasnike i korisnike da promijene krovište ili fasadu, te informirati javnost koje mogućnosti tržište te sam sustav prilikom izmjene nudi.

Također, upućuju poziv svim vlasnicima, odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest (premačlanku 18. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koj sadrži azbest, NN 69/2016) da prijave količinu azbesta u Općinu Ston, kako bi zajednički sudjelovali u rješavanju azbestnog otpada.

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a stupio je na snagu 05. 08. 2016. (Narodne novine broj: 69/2016 27.07.2016.)

Prenosimo dva članka iz Pravilnika u privitku gdje se vide obveze vlasnika građevina i JLS-a:

Članak 18.

(1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Članak 30.

(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je uputiti poziv iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, dopisom odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući način, vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest i od njih pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području te jedinice lokalne samouprave i dostaviti ih Fondu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Teme predavanja:

  • Što je azbest, opasnosti, kako ga ukloniti i zbrinuti na siguran način.
  • Pogodnosti pri kupovanju novog pokrova
  • Uloga JLS-a u zbrinjavanju azbestnog otpada
  • Kako prijaviti kvadraturu građevine koja je pod azbestom – ispunjavanje obrasca